1994_2009  Hund 2001  
Hund 2001

Hund 2001

Gips, bemalt, 80x70cm

Hund.jpg
04 Jul 2009
643 x 569
355.7kb